Her kommer den "rigtige" udlægning af hvad der er sket i sagen mod tidligere markprøve udvalgsformand.

5 august 2009 afholdt region Sydsjælland en B-prøve for åbenklasse og vinderklasse, det var en regntung morgen. Klubbens dommere havde været til dommermøde dagen før, et møde som MU på det kraftigste havde opfordret til at afholde, idet den forgangne sæson (2008) havde budt på flere problemer i dommernes måde at agere på, dette galt særligt A-prøverne. MU havde afholdt 2 møde med dommerudvalget. Det første møder var ærgerlig nok i en meget dårlig tone.....flere dommerne i dommerudvalget tålte på INGEN måde at disse ting blev diskuteret, og det blev en meget ubehagelig stemning, allerede efter dette møde var den en person fra MU som ville give op, han troede ikke på at det ville være muligt med en konstruktiv ænding af disse problemer blandt dommerne.


Dette første møde udmundede i at 2 personer fra MU og 3 fra DU skulle mødes igen. Heller ikke på det møde lykkedes det at komme i fornuftig dialog (i øvrigt havde den ene fra DU "glemt" af der var møde) men efter nogle timer med bølgerne højt indvilligede DU i at lave et dommermøde med A-prøve som primært tema. Det skulle dog hurtigt vise sig at nednævnte dommer ikke havde deltaget i dette møde, og det har altså heller ikke konsekvenser for vedkommende.

Efter at havde sagt godmorgen til alle de kendte ansigter, skulle der være parole. Prøvelederen var helt ny, hans absolut første gerning som dette. Alt imens parolen foregik og alle blev præsenteret var der en af dommerne (Kaj Jørgens) som i et væk kommenterede på alt hvad den stakkels prøveleder prøvede at formidle, det var i den grad pinligt at en af dagens dommere opførte sig på den måde (OK han plejer også være sådan var fleres kommentarer.)


I vinderklasse var jeg den der havde nr. 1 så jeg skulle starte, Kaj Jørgensen havde den første post.

I følge prøvelederen ikke den post som han havde brugt lang tid på at skabe, nej en ny post som Kaj Jørgensen havde planlagt denne morgen. Hunden skulle starte med en trippel markering ikke meget lang, men i en gammel bøgeskov hvor der i august mdr. ikke er meget udsyn eller lys gennem kronetaget. Den første markering faldt fint med godt udsyn for hunden, den næste blev kastet lige op, og fald præcis ned lang en gammel tyk bøge stamme, og hunden kunne intet se, den sidste faldt også fint i et åbent område, men da hunden blive sent og er 10 meter fra fuglen går skytten lige ind foran hunde "så denne slår af på ham" og må handles tilbage i området. Da dette er sket, og den markering som hunden skal hente er den der faldt ned langs bøge stammen, beder jeg Kaj Jørgensen om en forklaring på hvorledes han kan godkende dette, han bliver meget vred - ja sådan lidt skolemester agtig (bedrevidende) og forklare mig at det kan han jo ikke havde ansvar for, det er jo mine egne regions kollegaer, disse fjolser af nogle kastere. Hunden henter efter et indgriben fra mig den fugl bag stammen og den sidste fugl hentes også. NU er afprøvningen imidlertid ikke slut, Kaj Jørgensen har godkendt posten direkte mod hvad MU anbefaler i Markprøvevejledningen her står der. Jeg ref. fra prøveledermappen.

Det er MEGET VIGTIGT, at posterne gøres så ”rene” som muligt – sagt på en anden måde, det er meget uhensigtsmæssigt, når der blandes for mange discipliner sammen på en post.

Dette påtaler jeg også til Kaj Jørgensen, som nu i den grad bliver vred. Jeg går i gang med at løse den fremlagte opgave. En markering præcis sammen sted som den sidst kastede i trippel markeringen, inden denne må hentes skal hunde dirigeres 45 grader langs markeringen, ikke særlig lang til et rødt bånd, her skulle der angiveligt ligge en fugl. Hunden går i direkte linje dog med et stop - hvor hunden igen sendes bagud og kommer direkte i det anviste område. Hunden går straks i gang med sit område søg men efter et stykke tid,  har den koncentreret søgt området under båndet af uden at finde fuglen. Jeg stopper hunden og siger til Kaj Jørgensen at nu har hunden søgt området under båndet af og der er ingen fugl der !! - mit næste spørgsmål  til Kaj Jørgensen er om han er sikker på at der ligger en fugl ? Han tager derefter kontakt til udlæggeren som bekræfter at der er en fugl - men at de har aftalt at den var løbet lidt !!! - dette har Kaj Jørgensen åbenbart glemt at videregive, jeg sender hunden længere ud i terrænet efter kort tid beder Kaj Jørgensen mig kalde min hund hjem !! I det øjeblik han beder mig kalde hunden hjem siger jeg til ham at jeg vil se den fugl, og begynder at gå ud i terrænet - samtidigt dukker hunden op med Blishønen.Kaj Jørgen giver mig 5 point fordi jeg mangler en fugl........... jeg siger som det sidste til Kaj Jørgensen at han skal vide det sidste ord i denne sag ikke er sagt endnu.Lige efter denne respektløse oplevelse med en af DRK´s dommere kontakter jeg klubbens daværende formand Keld Jørgensen, og forklare ham hele historien. Det kommer ikke bag på ham at der kan være den slags problemer, men at Keld Jørgensen som sådan ikke kunne gå ind i denne sag da han jo ikke havde været til stede.

I stor frustration over at en dommer i den grad kan ødelægge en dag for folk der seriøst kommer til prøven for at afprøve deres hunde. Disse mennesker har brugt masser af penge, tid og arbejde inden de kommer til bedømmelse, at disse mennesker skal være til grin for deres egne penge af en dommer som i rigtig mange år ikke har ført hund, eller opdaterede sig på. bedømmelser og afprøvning af hunde i DRK, men blot tager det som en fridag med underholdning, betalt af deltagerne !!!!!Derfor skrev jeg i frustration over dette på min blog flg. læs blog ved at klikke her

Som i kan læse i teksten er der ikke nævnt navne eller lign. i den tekst jeg skrev på mit blog, dette havde jeg undladt - på erfaringen fra en lign sag et år tidligere, dengang gav DRK´s bestyrelse udtryk for at man ikke accepterede at klubbens medlemmer hængte tillidsfolk ud med navn nævnelse, så dette overholdte jeg.

Medio September var Helle og jeg på vej hjem fra det Norske Mesterskab hvor Helle havde vundet dette mesterskab, vi var i højt humør alt så dengang lyst ud.

Men pludselig ringede min tlf. det var Pernille Schwartz, som ville ønske Helle tillykke - Helle fik tlf. og talte med Pernille, da de var ved at være færdige ville Pernille så åbenbart tale med mig igen. Nu var det pludselig en helt anden Pernille der var i min tlf. jeg fik her besked på at jeg under ingen omstændigheder kunne sidde som MU formand når jeg skrev den slags på min hjemmeside, det skulle fjernes øjeblikkeligt o.s.v. Fakta var at jeg fik en skideballe af klubbens kasser til 4.10 i minuttet, altså til Svensk takst (efterfølgende forklarede Pernille at hun ikke viste vi kørte i Sverige, mærkeligt når hun lige havde ringet og ønsket Helle tillykke)

Pernille forklarede at det ikke var Kaj Jørgensen der havde ringet til hende men Jørgen Madsen & Per Holmgren som følte at jeg ikke kunne tillade mig den slags, set i lyset af at de mente bestyrelsen ville lukke munden på Palle Ingemann og at de så derfor ikke kunne acceptere det jeg skrev.

Jeg forklarede Pernille at jeg under ingen omstændigheder kunne trues af hende eller bestyrelsen til at fjerne mit blogindlæg. Herefter sluttede samtalen.

Jeg vælger at skrive flg. brev til bestyrelsen. klik her for at læse det

Efter et stykke tid kom flg. svar fra klubbens kasser, klik her for at læse det

Jeg valgte at svare kort igen for at undgå at denne mudderkastning fortsatte, klik her for at læs mit svar

Efter flere rykkere til bestyrelsen for et svar, og faktisk må det medtages som et punkt på MU mødet for at få bestyrelsen til at svare kommer der i  de sidste dage i sep. et svar, du kan læse det her.


Herefter er jeg i den tro at bestyrelsen har lagt låg på denne sag, dog er jeg stadigt i et naivt håb om at der må ske noget med klubbens gamle afdankede og dårlige dommere, et håb som jeg for fra både bestyrelsen og klubbens formand, de give bestemt udtryk for at der er gang i noget !

Efterårets A-prøver giver hurtigt anledning til at skærpe indsatsen mod de dårlige dommere, idet der allerede i oktober er klager og meget dårlig omtale fra tre vinder A-prøver. De tre prøver er først prøven dels prøven på Helagergård på Fyn hvor den første uro starter med at det er klubbens formand der udsættes for en efter hans mening urimelig bedømmelse, mange tænkte nok at det fint det blev ham det gik ud over, så må bestyrelsen da handle........desværre gik det ikke sådan.

Nogle dage senere i Vildmosen, var den gal igen, dette mundede senere ud i af en af klubbens Aller bedste dommere forlade klubben og dommergerningen pga. han ikke mere kan se sig selv i øjnene når han gang på gang skal forsvare de uduelige dommere, i øvrigt var han selv deltagere på denne prøve.

Dagen efter er den gal igen, prøven på Nielstrup på Falster går helt af sporet.

Så blev det november og prøven på Engstofte endte med klage over de to af dommerne.

I december var det så årets mesterskab (Eliteprøven) som endte i en total skandale hvor dommerne igen viste deres mangel på forståelse og indsigt i bedømmelserne.

Pludselig trak formanden for dommer udvalget sig fra sin post, endelig tænkte mange nu sker der noget, vi er mange der stadigt håber der sker noget, men samtidigt vil vi altså gerne se det med egne øjne før vi klapper i hænderne, men et spinkelt håb har vi da !!!!

Den 2 december 3 1/2 mdr. efter prøven i Nyråd motog jeg så en klage fra Kaj Jørgensen, du kan læse klage her

Flemming Nøhr beder man svare på denne klage inden for den næste uge, hvilket jeg gør, svaret kan læses her

Jeg svare selvfølgeligt at jeg ikke kan svare på denne klage idet den ikke er indsendt jf. reglerne i
markprøvereglementet § 24, stk. 1 skal afgives på dagen til prøvelederen og såfremt forholdet ikke kan afklares på dagen, så skal klagen jf. stk. 2 indgives skriftligt inden for den følgende uge til DRK´s bestyrelse.


Dette svar sender jeg til klubben d. 8 december og efterfølgende høre jeg igen intet fra bestyrelsen, ikke en kvittering for modtagelsen eller lign.
den 12 februar 2010 bliver jeg ringet op af klubbens formand Keld Jørgensen der beder mig komme til et møde med Flemming Nøhr og ham i Køge d. 15 februar 20010 kl. 15.30 - jeg svare at det vil jeg gerne og at jeg nok skal komme. Vi skal mødes på en tankstation på transportcenteret i Køge - mellem Statoil tanken og Burger king på en indskudt etage i indgangspartiet er mødestedet.Mødet starter og Keld Jørgensen forklare kort at de som bestyrelse har et problem, hurtigt tager Flemming over og det i en noget anden tone !!! - han er vist en person man ikke skal sige imod. Kort fortalt er det bestyrelsen ønske at jeg skal fjerne ovennævnte indlæg fra mit blog, hvis ikke jeg gør det er jeg i deres øjne stopklods for den fremtidige udvikling i klubben. I virkeligheden er jeg da stolt over at betyde så meget, men jeg giver nu udtryk for at jeg ikke forstår hvorledes de kan hænge sig i en sag som er indklaget over tre mdr. for sent jf. markprøvereglementet. Dette har imidlertid ingen effekt på de to, de fortsætte med at fortælle at jeg også er stopklods for at dommer uddannelsen kan komme i gang. Jeg forklare dem at jeg er total uforstående over disse beskyldninger. De fortæller begge at de ikke er uenige med mig i de ting jeg har fremført, men at de føler at de har mandat til at rette den synkende skude op hvis du kan lukke munden på mig. Jeg fremføre mit maglende forståelse for deres stor angst for hvad dommerne i DRK vil spille ud, men da sagen åbenbart ikke kan rokkes i de to herres verden, stopper jeg seancen ved at sige, med alt det i har mod mig og den stopklods jeg åbenbart er har de ikke noget valg, de er tvungen til at fyre mig, alle mine mappe og MU dokumenter står på bordet, men de herre har ikke mod til at sige at jeg er fyret.

Mødet slutter med at jeg orientere de to om at jeg ikke har grundlag for at slette et så gammelt indlæg på mit blog. Blogget om Kaj Jørgensen står i dag så lang væk fra min sidde at det ikke kan provokere nogen.


Efterfølgende sender bestyrelsen så dette brev til mig. det kan du læse her.

Da jeg var til møde med Flemming & Keld i Køge spurgte jeg om det så var tilladt at lægge min version af denne sag på hjemmesiden når de havde fyret mig, deres svar var at det kunne du ikkke gøre noget ved når jeg var menigt medlem, derfor ligger min version af forløbet så her.

Kommentarer