Vi har fået dette skønne brev fra en af vores tidligere hvalpekøbere, i sidste weekend opnåede dette makkerpar som de første nogen sinde i hjemmeværnets historie af få "GULDMÆRKET" her er Dorthes historie.

For knab 10 år siden købte jeg Seahill High Wind Blackbill Dibber hos jer. Jeg valgte nu at kalde ham Aslan. Det er nemmere, når man skal kalde på ham.
Helle og jeg har tit talt om denne vidunderhund, nok mest mig, men et er sikkert, han er en ganske utroligt god brugshund. Jeg kan huske, at Helle korsede sig, da hun hørte, at han skulle lære at lave et stop på en løbende figurant, men vi er jo tjenestehundeførere hos Hjemmeværnet, og vi bliver mønstret hvert år i Forsvarets mønstringsprøver, og der er stop med i denne prøve.

Vi har de sidste 10 år været til mønstringsprøve hvert år, og i 2013 vandt vi Danmarksmesterskabet for Hjemmeværnshunde.

Vi har to mønstringsprøver. Mønstringsprøve 1 og Mønstringsprøve 2. Alle tjenestehunde skal mønstres 1 gang om året, og de fleste mønstres i en prøve 1. For at deltage i en prøve 2, som også er en mærkeprøve, skal man indstilles af Regionens koordinerende hundeførerinstruktør. Det er kun ganske få, som bliver indstillet, da prøven er ganske krævende, og jeg vil hurtigt løbe den igennem:

1. Lineføring/fri ved fod.
Han er nu ganske god til dette og vi mistede 1 point ud af 20 for et par skævtsidninger.

2. Afdækning.
I denne øvelse dækkes hunden af ved føreren, hvorefter føreren går over til de to dommere. Den ene dommer går sammen med hundeføreren mindst 50 meter væk fra hunden og går i skjul. Hunden skal så blive liggende i 1 min, hvorefter fører og dommer går tilbage. Føreren afleverer dommeren ved siden af den tilbageblevne dommer, hvorefter føreren går tilbage og stiller sig ved sin hund. På tegn fra dommeren, må føreren skal hundeføreren kalde sin hund op på plads igen.
Det klarede han jo bare uden problemer.

3. Patruljetjeneste.
I denne øvelse går hundeføreren foran to dommere på en anvist sti. Et stykke inde i terrænet får hundeføreren anvist et stade, hvor han skal sætte sig med sin hund og påvise en kravlende figurant på lyd. (-Ikke færd.) Man har 4 minutter til at påvise, hvor figuranten er og der er fradrag i point, hvis der er afvigelser. (Figuranten er 30 meter fra stadet)
Her viste han lige præcist, hvor figuranten var.
Herefter fortsætter hundeføreren sin patrulje af den angivne rute. Det er så nu, at hunden skal bruge en vind til at påvise en genstand og en figurant. Der var ingen vind….. men men alligevel drejede han af, og påviste en jakke, der lå i vindsiden for patrujeruten. Sådan. Når denne genstand er påvist, slippes hunden, men der må intet siges til den. Hunden skal selv og uden nogen kommandoer finde en person, der står 30 meter fra patruljeruten og i vindsiden. Der var stadig ingen vind…..   Der gik få minutter, så kunne jeg konstatere, at han stod og gav hals et godt stykke oppe ad ruten. Da jeg kom frem i løb, stod han fint og bevogtede personen, samtidig med, at han gav hals. Dygtig hund. Fuld point i den øvelse også.

4.  Rondering.
Jeg gik direkte fra patruljen til ronderingen. Jeg fik anvist et skovområde på 100 x ca. 200 meter. Herinde var der placeret 2 genstande og en figurant og der var stadig ingen vind….. Min plan var, at forblive på baglinjen og lade ham lave arbejdet, så da han strøg afsted, kunne jeg se, at han smuttede forbi den første genstand. Det var en jakke, der hang på et træ ca. 50 meter fra baglinjen. Han elsker denne opgave, og han bliver så glad, når han finder en figurant. Det gjorde han også her, men hvis han ikke forbliver ved figuranten og bevogter ham til jeg kommer, dumper vi. Han blev der, og han var så glad. Jeg sendte figuranten ud til dommerne, og så gik jeg tilbage på baglinjen. Dette havde jeg gjort dommerne bekendt med, at jeg ville, da jeg hørte, at han havde figuranten. Da vi kom tilbage, sendte jeg ham tilbage og han fik med det samme jakken på træet. Herefter var der én genstand tilbage. Jeg satte ham i gang, og han løb og løb. Jeg må nok erkende, at jeg godt kunne komme til at tænke på, om han ledte efter en genstand, eller om han bare løb for at løbe. Ganske langsomt kom vi frem i terrænet og han ledte og ledte. Der var stadig ingen vind… Vi havde 20 minutter til øvelsen, og da der var gået 19 minutter og 45 sek. gav han en meget forpustet hals. Vi mistede 2 point for en svag halsgivning ud af 40 point. Dygtig hund.

5. Sporsøg.
600 meter spor med 4 genstande. Det gik han bare og fandt alle genstandene. Dygtig hund.

6. Stop af person.
En person kommer frem og han har et skjult ærme på den ene arm og en blød slagstok i den anden. Han løber fra hundeføreren og hunden skal så sætte efter og angribe ham med et bid i ærmet. Figuranten skal så råbe op og tildele hunden 3 slag på siden, uden at den slipper sit bid. Der skal lige siges, at det ikke gør ondt at blive slået af slagstokken, men det gør ondt at blive bidt.
Han spænede frem og bed sig fast. Han slap ikke sit bid, før jeg sagde, at han skulle. Jeg var oppe lige efter en af de meget bidende hunde, så et labradorbid blev ikke vurderet lige så godt. Skidt med det, han mistede kun 2 point. Dygtig labrador. Ha….

7. Indendørs rondering.
Her får hundeføreren forevist 3 lukkede døre til 3 rum. I et af rummene er der en figurant. Hunden lukkes ind i et rum af gangen, og når den giver hals og bevogter figuranten, skal hundeføreren kommandere figuranten ned på gulvet og foretage en visitation. Man finder en pistol, og herefter skal figuranten transporteres ud, samtidig med at hunden skal gå fri ved fod ved hundeføreren og bevogte figuranten. Det gik super og vi fik alle point.

8. Forsvar af fører.
Hunden går med sin fører i snor, og de møder en person, som ikke må være på stedet. Efter en kort diskussion udvikler det sig til, at figuranten gør udfald mod hundeføreren. Hundeføreren skal ved kommando, få hunden til at forsvare sig. Figuranten vender rundt og går i passiv, hvorefter hunden kaldes på plads og slukkes.
Det gik super godt. Det var bare så godt. Fuld point.

9. Feltsøg.
I et område på 100 kvadratmeter er der gemt 4 små genstande. Man har 10 minutter til at finde de 4 genstande. Det koster 2 point, hvis føreren går ind i feltet, uden at komme ud med en genstand.
Det er sådan set hans favorit, men desværre fandt vi kun 3 genstande. Meget mystisk. Vi mistede kun 2 point fordi han søgte og arbejde så godt som han gjorde. Han kan vendes på en 5-øre ved en enkelt kommando, så jeg kunne holde ham inden for det anviste område. Det skal siges, at det var et svært område, da kun var 4 meter bredt men 25 meter langt.

10.Skud.
Hunden dækkes af ved siden af føreren, som går 3 skridt frem og afgiver 3 skud. Føreren må ikke kikke på hunden. Når skudende er afgivet, skal føreren gå tilbage ved siden af sin hund. På tegn fra dommeren, kommanderer føreren hunden på plads.

Vi mistede kun 7 point ud af 220 point, så vi opnåede et guldmærke. Det er så stort. Vi har afholdt mønstringsprøve 2/mærkeprøve 4 gange. Sidste år blev der for første gang givet et broncemærke til en af mine hundeførere her fra Sydsjælland det er alt der er givet.

Mange hilsner fra en meget stolt hundefører.

Kommentarer