Er den gode gamle Retriever Klub under afvikling ?


OBS !  vi er ikke i mål endnu, så håbet er at flere sender underskrifter indFokus på jagthunde og IKKE på førerne !

 
Medlemmerne forlader DRK, udvalgsmedlemmerne forlader deres taburetter og mange menige medlemmer er temmelig frustrerede over deres fritidsklub, hvor ingen snart kan "slå en prut" uden at have fået tilladelse af bestyrelsen. Og det oven i købet i en fritidsklub, dér hvor vi beskæftiger os med det vi brænder for – nemlig hundene og aktiviteter med dem.

Rummelighed og mangfoldighed burde ses som et aktiv, men ikke i nutidens DRK. Den er nu så topstyret, at det ikke engang er muligt at få et læserbrev (Se det forbudte brev) i bladet uden at bestyrelsen har godkendt det.Det har længe været en udfordring at få medlemmer i MU og DU. Ikke fordi ingen vil være der – men fordi det ikke er de "rigtige", som byder ind. Bestyrelsen bestemmer egenrådigt, hvem der kan få lov til at bidrage i udvalgene – tidligere var det sådan, at hvis et udvalg ønskede et medlem ind i udvalget, så godkendte bestyrelsen det set i lyset af, at det ikke var personen alene – men lige så meget det, som personen kunne bidrage til klubben med. Fx adgang til A-prøve terræner, international erfaring, viden om avl o.s.v.. Sådan er det desværre ikke længere.

Gennem ret lang tid har der fra bestyrelsens side været arbejdet på at opfylde deres egne retningslinjer for, hvordan sammensætningen i de udvalg skulle være. Og langt om længe lykkedes det her sidst op foråret at finde personer, som fandt nåde for bestyrelsen og i hvert fald DU nåede det rette antal hoveder og ikke mindst sammensætning.

Der er ikke mange i DRK, som både vil bidrage – og som bestyrelsen finder gode nok. Og godt nok er medlemstallet faldet med ca. 1000 hoveder til ca. 4000 medlemmer, men der burde jo være nogen! Og nu er det oven i købet gået så galt, at flere netop har forladt udvalgene. Nogle af personlige grunde – andre har kastet håndklædet i ringen. Fælles for dem er dog, at de alle har haft både lyst, engagement og muligheder for at give noget til DRK - og alle os menige medlemmer.

Problemet med sådanne ildsjæle er bare tit, at de også vil have indflydelse. De vil noget med DRK. De tager en masse ansvar og vil derfor også have indflydelse. Og hvis bestyrelsen bare sidder på toppen og siger "no go", så bliver nok lige pludselig nok.

Der har i det forløbne år været sat flere rigtig gode initiativer i gang i udviklingens tegn. Initiativer, som gav håb for, at samarbejde og udvikling blev prioriteret af bestyrelsen i respekt for de udfordringer, som medlemmerne møder ved deltagelse i arrangementer rundt omkring. Medlemmerne – incl. Jeg selv troede på, at NU får medlemmerne mulighed for indflydelse. For DRK trænger kraftigt til modernisering. Det, der var rigtigt for 20 år siden – det meste af det er tiden løbet fra. Og det blev vi bildt ind, at bestyrelsen bakkede op om. Betydelige, men nødvendige forandringer var på vej. Men da det skulle ud i den virkelige verden og i brug, så fik bestyrelsen iskolde fødder.

Bestyrelsen besluttede egenhændigt, at intet skulle forandres. Til glæde for de få, som kom ind i varmen igen – og til fortvivlelse for de mange, så havde håbet på positive forandringer især i forhold til dommergerninger, bedømmelser og ikke mindst, at samarbejde fra top til bund blev prioriteret positivt.

Så bestyrelsen skylder nu mere end nogen siden at fortælle medlemmerne, hvad det egentlig er, den har gang i. Måske ved den det ikke engang selv, men set fra min taburet, så er den ved at jage medlemmerne på porten. DRK kunne være en super klub – vi har alle muligheder. Blandt medlemmerne er mange, som kan byde ind med ALT. Hvis bare bestyrelsen forstod vigtigheden af og ikke mindst kunsten i at få fællesskabet til at blomstre, så ligger hundeverden åben for vores fødder.

Men det gør bestyrelsen ikke – for så havde den gjort det for længe siden.

Så er det ikke på tide, at vi som medlemmer i DRK samler de 100 underskrifter sammen, og indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. På den måde viser vores mistillid til den nuværende bestyrelse? Det er måske sidste chance for, at der om få år stadig eksisterer en Dansk Retriever Klub med plads til AKTIVE jagtretriever ejere.

En mistillid til bestyrelsen, samt 100 underskrifter er nok til, at vi som medlemmer kan bestemme dagsordenen alene for en ekstraordinær generalforsamling i DRK. Modsat kan bestyrelsen vælge at træde tilbage og vi har muligheden for at vælge en ny bestyrelse, alene med det håb, at det vist næppe kan blive værre.

Download dokument til indsamling af underskrifter til en ekstraordinær generalforsamling her

Du bedes printe denne liste,  få alle der bakker op omkring dette til at skive under på listen. scan listen ind, og send  den til mig på mail.


De udfyldte skemaer sendes Lars Mejlby, på flg. mail lars.mejlby@gmail.com

Eller send den pr. brev til.

Lars Mejlby
Jyderupvej 13
4683 Rønnede
 

Jeg samler det  hele sammen og overdrager det til bestyrelsen, med krav om den ekstraordinære generalforsamling.Kommentarer