Spændende tider for jagthundene i Danmark, FT Spaniel på vej med FCI stambog, Jagtretrieverne med aftale om FCI stambog

I søndags havde FT-spaniel klubben ekstraordinær generalforsamling, hvor et stort flertal stemte for at FT-spaniel skulle stambogsføres i DKK fremover.  Ligeledes kan man nu læse på Jagtretrieverne side at de er tæt på en aftale, som dog endeligt skal stemmes igennem på næste generalforsamling.

Bestyrelsen har den 17. juni afholdt et indledende møde med Dansk Kennel Klub hvor mulighederne for at opfylde disse ønsker blev ridset op. DKK viste stor imødekommenhed for vores ønsker og mødet blev afholdt i en konstruktiv og positiv atmosfære.
Der vil blive arbejdet videre med tilbuddet hvor Retrievernes Jagthunde Klub indgår i et samarbejde med DKK vedrørende stambogsføring, men hvor vi fortsat har egen økonomi, markprøver, dommere, vedtægter m.v. 
Detaljerne i samarbejdet vil blive finpudset i et eller flere fremtidige møder, hvor referaterne vil kunne læses på vores hjemmeside.
Den endelige beslutning om et ja til DKK/FCI stambøger vil blive besluttet på en generalforsamling.
 
 
Dette betyder at der nu kommer en meget tiltrængt konkurrence til Dansk Retriever Klub, fremadrettet kunne dette jo betyde at det er muligt at stille hundene på de prøveformer som Dansk Retriever Klub ikke har kunne tilbyde i årevis, nemlig trampejagtsprøver, samt en klub med et særdeles flot A-prøveprogram.  Alene i oktober er der 11 trampejagtsprøver af 16 hunde i Retrievernes Jagthundeklub, prøver som bliver meldt ud i god tid.  Lige i skrevne stund er der meldt 24 prøver ud, til RJK medlemmer som formentlig er ca. 1000 mod DRK 5000  medlemmer.
 
Det er mit håb at DRK nu må se i øjnene, at den konservative kurs der bliver ført i øjeblikket, straks må ændres, ellers vil der formentlig ske en større flugt af de aktive deltagere fra prøve miljøet i DRK.
 
 
Så jeg vil da gerne være den første til at byde FT-spaniels hjertelig velkommen i DKK og med FCI stambog.  Ligeledes formentlig velkommen til Retrievernes Jagthundeklub med deres medlemskab af DKK og med en FCI stambog, samt formentlig en større medlemsskare.
 
Endnu en gang velkommen til jer alle, til stor gavn for jagthundene i Danmark
 
 
 
 

Kommentarer