Walkup kursus på praktisk jagt

Vi har fået muligheden for at afholde et walkup kursus på praktisk jagt i slutningen af oktober, konceptet bliver kort beskrevet således.
  • dagen før jagten mødes vi til fælles spisning og afslutende med et par timers teori omkring afvikling og adfærd på en parktisk jagt, samt lidt teori omkring de tanker man som deltager på walkup prøver skal gøre sig.
  • overnatning er for egen regning, men vi hjælper gerne med at finde et passende sted.
  • jagten kommer til at foregå som walkup med 4 skytter, og vi forventer ca. 5 apporteringer pr. hund på dagen.
  • Vi vil vejlede og hjælpe deltagerne med de situationer der nødvendigvis opstår på dagen, vi håber at alle kan og vil lære af de situationer der opstå.

Intresserede deltagere med hunde som har besået åben A kan melde til dette kursus, prisen er ikke helt på plads endnu, men vi forventer den bliver i omegnen af 2000 kr. pr. person/hund

Intresserede kan melde deres interesse på mail til flg adr.

Vi vender snarest tilbage med en dato for dette arrangement.

Kommentarer