Over 150 hunde på den sidste B-prøv på Sjælland 2012

Helle og jeg havde for længe siden sagt ja til at være prøveleder på den sidste B-prøve på Sjælland i 2012, efter at ha set på hvorledes der havde været færre tilmeldte hund på B-prøverne i 2012, forventede vi at der skulle blive ca. 80 - 90 hunde til start. Dette viste sig så ikke at holde stik, det blev i stedet den største B-prøve i 2012 med over 150 hund tilmeldt.
Pludseligt var der helt andre og støre udfordringer, ind vi forventede, der var brug for en MASSE ekstra ressourcer.
· 4 dommere i begynder klasse
· 4 dommere i åbenklasse
· 2 dommere i vinderklasse
· dobbelt poster i begynderklasse, incl. 4 frie søg
· dobbeltpost i åbenklasse
· to poster i vinderklasse, samt en finale.
Der var brug for at tænke nye tanker, dels var et stort problem omkring Feddet af det er særdeles lavt vand, vi fandt de to steder i begynderklasse på nogle små pynte der gik lidt ud i vandet, her brugte vi så de to kastemaskiner, som vi havde lånt af Bjarne Rønnow, en i hver klasse, nogle undrende dommere så således en kastemaskine, men efter at ha fået den demonstreret, var kommentaren, super ingen arme kan kaste en sådan flot bue, så det blev godkendt. 2 markeringer mere på land, samt en traditionelt søg i et lidt hardcore tueområde, men prøven blev godkendt og vi hørte kun ros fra deltagerne.
Klar til walk up i åbenklasse
 
Det eneste vand til 63 åbenklasse hunde
 
Åbenklasse var ligeledes udfordringen med vandet, en kanal på 5 meters brede med svømmedybt vand var eneste mulighed. to walkup baner blev planlagt,
 
Skitse over åbenklasse
 
Udfordringen var at der skulle 63 hunde gennem denne kanal, der var ca. 10 meter mellem hver bane, bekymringen var om det ene hold ville blive forstyrret af det andet, på grund af det flade terræn på heden, men afprøvning flere gange før prøven med walk up på begge baner samtidigt, afslørede at det sagtens kunne lade sig gøre, således var der så næsten hele tiden fire dommere i arbejde, og ca. 12 hund kom gennem åbenklasse i timen, hvilket betød at kl. 14.30 var alle hunde afprøvet. Alle de kommentarer var kun positive.
Vinderklasse var opdelt i to poster.
· Post 1.
§ først en enkeltmarkering på ca. 90 meter
§ derefter en dirigering til venstre ca. 80 meter
§ igen en enkeltmarkering ca. 100 meter
§ en dirigering ca, 110 meter
Skitse ove post 1 i vinder
 

Oplægget var at der skulle gives op til 20 point på de to markeringer tilsammen, samt samlet 20 point på de to dirigeringer. Terrænet var lyng klædte klitter med enkelt stående fyr og enebær.
 
 
· Post 2
§ Walkup, med 2 dobbeltmarkering, samt en enkelt markering
§ derefter et retningsbestemt søg, ca. 90 meter fremme gennem klitterne, i et område som var rimeligt flad, 3 gæs og 3 kaniner var udlagt, hver hund skulle hente to stk.
 
Skitse over post 2 i vinderklasse


 
 
En vinderklasse som var super enkel, med markeringer som var rene, og nemt kunne dømmes som markeringer, dirigeringer som var lidt tekniske med enkle nok og også kunne være dømt enkelt nok.
 
Finalen var en dirigering i løbevand på 95 meter langs en sivkant, men på prøvedagen var vandstanden så høj at det blev en dirigering i svømmedybt vand. 3 ud af seks hunde løste denne opgave, den ene mistede fuglen på vej hjem og kom uden fugl. Så to placerede hunde blev det til.
 
1 finale hund, bemærk de mange tilskuerer
 
Finaledirigering
 
Vindeklasse gav ingen anledning til klager eller lign fra deltagerne, et enkelt lille pib fra tilskuerne om at den dirigering var for svær, men de hunde der var i hånd og kunne dirigeres løste den - og skal en hund i vinderklasse ikke kunne hente en fugl på 95 meter ???


Vi vil gerne takke region Sydsjælland for de to flotte gavekort til Helle & jeg, dem er vi meget glade for, men samtidig også glade for at ha kunnet hjælpe regionen med prøven, her efter at stemningen i regionen er vendt til noget meget positivt, tak for det .
 
Præmieoverækkelse kl. 16.30
 
Jeg vil slutte med endnu en gang at takke alle vores kursister, samt alle andre som stillede op i det vejr for et vi sammen kunne give DRK en hjælpende hånd, det er super fedt at ha så mange menneskers opbakning. Vi håber i alle er blevet tørrer og at vi må ringe en anden gang.
 
 
 
 
TUSIN TAK FOR HJÆLPEN !!

 

Kommentarer