1´ste dag ¨på IWT 2012


Så er vi igang i Schweiz. Endnu en dag i bagende sol, stort set vindstille og omkring 40 grader lige i solen. Det er hård kost for hunde og mennesker, men ikke mindst for os fra det nordlige - der har det jo ligesom ikke været sommer endnu på de skandinaviske kanter !

1. dag på IWT-2012. Danmark 1 & Free Team Danmark 1

Vi startede dagen på det militære område ved Biére. Området er nok, som de fleste forstiller sig et kaserneområde. Masser af plads,cementveje, store haller, skydevolde, masser af brakjord og desværre næsten ingen vandhuller ud over dem, som er lavet under kørsel med tanks ! Terrænet er ret fladt og heldigvis med flere træer og buske end det vi kender fra det milititære område ved Vordingborg "Kulsbjerg". Så der var der da noget at søge skygge under .....

Afkøling af Retriever

5 poster idag - og det samme i morgen. Alle gennemfører posterne uanset, om man skulle være uheldig og få et nul.

Det er dommerne, som selv laverne posterne og det har både sine styrker og sine svagheder. Styrken er, at det er kompetente folk, som laver posterne. Dommerne er jo meget erfarne folk, så de er gode til at lave reelle prøver uden "al mulig halløj", svagheden er, at det et eller andet sted er det samme, som de lægger vægten på.

Skygge, skygge !!!

Derfor kom posterne til at minde lidt om hinanden. Alle poster var enten dirigering eller markering - og mest dirigering. Der var ikke noget af de finurlige opgaver, som før er set på IWT, men måske kommer de i morgen.

Vi kender endnu ikke karakterene, de offentliggøres åbenbart først i aften. Så vidt vi ved, så har ingen danske teams fået et nul, alle dummies er hjemme. Men efter holdenes egne udsag er konklusionen nok, at der for alle har været "ups and downs", så det bliver spændende at se, hvordan niveauet er, når pointene bliver offentliggjort i aften.

Hvis man ser bort fra, at posterne idag måske var lidt ens i oplæggene, så var opgaverne bestemt til at løse. En opgave pr. hund pr. post. Ingen urimelige længder eller vinkler, hunden kunne ses stort set hele tiden og den eneste form for distraktion - var markeringen, som først skulle hentes efter dirigeringerne.
Glas fugleskræmsel i vinmark

Kort om posterne:

1: Markering og 2 dirigeringer. På slået græsareal omkring nogle skydevolde. 1 hund henter markering ca. 100 m, nedfaldsstedet kan ikke ses - lander som midt på en fodboldbane. Svært at hjælpe, da man står bag nogle fyrtræer. 2 og 3 hund henter sin dirigering på hver sin skydevold. Dummies lægges forskelligt hver gang. Afstand ca. 100 m.

2: Kort Walk-up på flad brakmark. 1. hund henter markering, man går igen nogle få meter og der kastes en dobbelt markering. 2 hund henter sin markering, før 3. hund må hente sin. Længde for alle markeringer ca. 80 m.

3: Markering og 2 dirigeringer. Fladt område med buske, træer og krat. Holdet bestemmer selv, hvem der gør hvad. Markering kastes bag stor busk, ca. 50 m. 1. hund skal dirigere til krat i retning af nedfaldsstedet - og blive inden i krattet ! . 2. hund dirigerer på den modsatte side af nedfaldsstedet, men ikke så tæt på. Afstand ca. 70 m. 3. hund henter markeringen.

4: markering og 2 dirigeringer. Et bart område, hvor lerret var tørret og med 3 større vandhulleri løberetningen. Vandhullerne formentlig opstået pga kørsel med tanks. 1. hund henter markering på ca. 50 m. 2 og 3 hund hver sin dirigering til buskkanten på den modsatte side af området. Længde ca. 80 og 100 m.

5: 3 dirigeringer på slået græs mellem 2 skovkanter. 1 hund dirigering til skovkanten i højre side ca. 120 m. 2 hund dirigering til skovkant i venstre side ca. 90 m. 3 hund henter samme dirigering som 1. hund.

Det var alt for nu. Nu er det for nogen blevet tid til en svømmetur - andre "en morfar".

Vinmark i Schweiz
   • Team Germany 2                    273 p
   • Team Hungary  1                    272 p
   • Team Italy      1                       271 p
   • Free Team Danmark  1           236 p
   • Team Danmark                       231 p
Kommentarer