Årets generaforsamlig overstået

Så blev årets generaforsamlig overstået. 66 stemmeberettigede medlemmer var mødt op i Nyborg, hvor generalforsamlingen for 3 år i træk blev afholdt. Om det var med til at afholde nogle sjællændere fra at komme er svært at sige – men der var ikke mange ! 
Helle havde stillet 2 forslag af principiel karakter. De er nævnt her tidligere på bloggen og formålet med dem var, at forholdene for medlemmerne skulle bedres på den måde, at der kom nogle regler for, hvordan personsager behandles i DRK. 

Forslagene nød ikke fremme – som det hedder i det sprog. Men de fik dog stemmer ud over min og Helle´s !  21 % stemte for forslaget om medlemsrådet og 26 % for klagenævnet. 

Debatten om forslagene gik desværre i retning af de sager, som forslagene har afsæt i. Det var ikke meningen fra Helle´s side – men det er svært at styre på en generelforsamling. Den afgående formand fandt anledning til, at han ville fortælle om mine personsager på generalforsamlingen !!! 

Men det blev ikke tilladt. Dirigenten trådte fint i karakter. Bestyrelsen har tavshedspligt om personsager. Og det var i øvrigt heller ikke det, som forslagene vedrørte.  

Helle gjorde desuden generalforsamlingen opmærksom på problematikken i, at medlemmerne kan få disciplinære straffe af DKK jf. § 16 i vedtægterne – og af DRK jf. § 9 ! 

Men nu tiltræder en ny bestyrelsen – vi ønsker den lykke til. Ingen tvivl om, at den har meget arbejde foran sig. 

Vi ser også frem til, at bestyrelsen finder en fornuftig måde, som den vil få § 16 og § 9 til at supplerer hinanden på. Det fortjener vores klub – og ikke mindst dens medlemmer.

Kommentarer