Tanker, Tak og Tillykke, efter årets Retriever Mesterskab 2011

Vi havde tilmeldt 4 hunde til dette års mesterskab. Det var med store forventninger at vi tidligt lørdag morgen tog af sted i det regnfulde vejr. Et nyt og spændende terræn - Helle skulle modtage to champion glas.  Vi ankom efter næsten 3 timers kørsel.  Vi havde undervejs  havde haft et kortvarigt pitstop - hvor vi måtte undsætte Tanja som havde påkørt et rådyr - og deraf  kommende skade på hendes bil. Til alt held kunne de repareres med et par hundesnore og en rulle gaffatape - næsten som i Le Mans.

Parole til tiden, som sædvanligt når man siger Christian Brix - som var mesterskabets  prøveleder.  Alle hunde var ført i et stort tidsskema, så alle vidste præcis  hvad tid de skulle være klar på den næste post, et kæmpe arbejde.  Dernæst skovkort hvor posterne var tegnet på - samt en tydelig skiltning i gennem hele terrænet, super organisation af Christian og hans Assistent  Johnny.  Det eneste som manglede  i organisationen var udeblevne opbakning fra vejrguderne.  

Jeg  startede ved posten med:

Frit Søg.:                             super godt oplæg, vi kom frem til dommeren en hund ad gangen, et smalt søg ca. 60 meter bredt i et bevokset lyngareal.  Opgaven var at få hunden til at søge inden for det angivne område. Efter 2 min skulle man fortsætte frem i terrænet til en ny position - efter yderligere to minutter fortsatte man frem igen. til sidste punkt, i alt 6 minutters søg til de 6 udlagte fugle.  Mine tanker var straks i retningen .....efter apportering på praktisk jagt, det er jo sådan vi bruger vores hunde - så  "tums up"  for oplægget.

Dirigering.:                             To dirigerings opgaver,  første var 80-90 meter i et meget kuperet terræn,  opgaven lå øverst på en klit top med meget stejle skrænter.  Halvvejs ude mod denne top var et kaninslæb på tværs af dirigeringsretningen.  Næste dirigering var diagonalt over ca. 40 meter vand, udgangspunkt 30 meter fra vandet.  På den korteste vej rundt om vandet var der udlagt to distraktions kaniner som ikke måtte bringes.
Når hunden var over vandet skulle den 60 meter længere bagud til en lille "gryde" i klitterne her lå en and.

Markering.:                             En trippel markering i vanskeligt lyngområde med mange klitter der gjorde opgaven svær. Men når nu valget åbenbart var,  at vi ikke kan have  et RM uden en trippel markering , så var det en reel  opgave.  Trippelen bestod af en enkelt til højre side, samt en lang dobbelt på  linje markering.


Tramp.:                             En tiltrængt forbedring var dukket op på dette års RM - trampen var en reel  tramp. I mange år har det været kutyme at man ikke måtte stoppe op under afviklingen, altså man skulle gå mens hunde markerede, mens man sendte hunde under handlingen og afleveringen.   Alt dette var lykkeligvis taget bort.  Nu var det en reel  tramp med 4 hunde 3 markeringer til hver hund, stop mens hundene arbejde og kun en hund i arbejde ad gangen. Super godt.....en rigtigt fair post  hvor sværhedsgraden steg under afprøvningen. 

Jagtpost                             En post som rent afprøvningsmæssigt var fin, en "åbenklasse" dobbeltmarkering, en dirigering samt et områdebestemt  søg. Alle ting kan jo være gode opgaver,  men desværre var denne post alt for langtrukken  i forhold til resten af prøven....1 time og 40 minutter var man bagud i forhold til tidsskemaet.  Dette betød jo at  alt for mange ventede her og samtidigt manglede de på andre poster, så for mange, der vente lang tid i regnen,  blev dette en øv post.
Selv om jeg nu gentager mig selv, var det en dag med nogle super gode oplæg, så en stor tak til region Sydjylland  samt Christian og Johnny for dette.

Men det kan undre, at bedømmelses reglerne ændres når der står "mesterskab" på kataloget. Uanset hvad kataloget siger bør bedømmelserne vel lægges  efter vores Markprøve reglement  og de regler.   Ingen steder står det beskrevet at et mesterskab skal bedømmes anderledes end  andre prøver.  Det til trods var der på nogle poster stor forvirring om bedømmelser jeg vælger at starte med Frit søg - som jeg tidligere har skrevet et super godt oplæg, men underlig bedømmelse. Da der blev bedømt ens på begge de to søg tænker jeg,  at man har aftalt det sådanne.  6 stk. vildt i søget  og  6 minutter  til opgaven.

2 fugle gav ca. 3 - 5 point
3 fugle gav 6 - 8 point
4 fugle gav 7 - 9 point
5 fugle gav 10 point
6 fugle gav måske 20 point.

Som dommer må der vel nødvendigvis indgå andre aspekter i bedømmelsen end  blot at  tælle til 6.   Tager man et kig i vejledningen for brug af pointsystemet ved 10 point.   Kan man så læse sig frem til at den hund som har fundet 5 stykker vildt i søget  bliver bedømt efter "den usikre præstation, hvor hunden får løst opgaven med besvær"   dette er absolut ikke en bedømmelse som burde kunne gives  så kort tid efter et "vellykket"  dommeruddannelse,  det er helt kritisabelt at point alene er afhængigt af om hunden er heldig at finde det sidste stykke vildt. Hvis holdningen fremover er sådan - behøver  det vist ikke at tage 7 år at blive dommer - hvis man blot skal lære at tælle til SEKS.  

Ærgerligt nok var dette mesterskab ingen undtagelse for  en  uheldige  dommer præstationer. Vi læste jo for nylig i retrieveren om forårets store dommerseminar.  Derfor kom det noget bag på mig at der stadigt er dommere som kan bekendtgøre  sætninger som "jeg har i dag bestemt at ..............2 fløjt så dømmer jeg det til et 0 - eller hvad man nu ellers som  dommer har bestemt sig for i dagens anledning" 
Det er jo dommerne som på dagen godkender prøven og dermed overtager  ansvaret for den. Om man på det netop afholdte dommerkursus har drøftet hvorledes det er på poster som indeholde for mange ting ved jeg ikke. Men kan blot nævne,  at der i Prøveledermappe for B-prøver står dette om posterne der dømmes efter 20 point.

 " Det er MEGET VIGTIGT, at posterne gøres så ”rene” som muligt – sagt på en anden måde, det er meget uhensigtsmæssigt, når der blandes for mange discipliner sammen på en post"

Dette blev   overset på årets Jagtpost.......dobbeltmarkering, dirigering samt et områdesøg med en gange 20 point til rådighed.............
Når  så netop denne post blev årsag til forsinkelse på hele prøven kunne man måske i fremtiden tænke på at man stadig skal holde posterne "så rene som muligt"  det bliver jo nødvendigvis også meget sværer at bedømme,  når der  skal lægges sammen og divideres.  


Jeg var sikker på at efter dette års dommerseminar, var det slut med at dommerne gav  point på poster som ikke blev løst, på RM var der mange som fik 5 point på poster de ikke løste - en fortalte enda om at der var givet 10 point til en der ikke løste opgaven, begundelse var at det var svært terræn o.s.v.   dette er imidlertid ikke noget som jeg kan få bekræftet, men alvoren ligge jo i at der kan være en i finalen som ikke har løst opgaven.
Desværre blev dette års mesterskab ingen undtagelse for snakken rundt i prøveområdet  omkring forskelligheden i bedømmelsen af hunde  alt efter hvem der har fat i den anden ende af snoren....ærgerligt at vi ikke kan få dette bragt til ophør.  Efter UHM 2010 skrev jeg  der  ved sådanne mesterskaber skal bruge 2 dommere på hver post - gerne den ene med en anden baggrund end Dansk Retriever Klub (udenlandsk) dette mener jeg stadigt.
Så udfordringen for Dommerudvalget er STOR. Uddannelse er et must, men det må følges op af kvalitetssikring.  Dommerudvalget bør måske have redskaber til at "RIDSE TINGENE op for de dommere som ikke tager dommer udvalget henstillinger til sig. Dommerudvalget bør kunne fratage retten til at dømme i en klasse, eller i et tidsrum afhængigt af hvad sagen drejer sig om, vi kunne kalde det handlekraft.
Som det fungere i dag, så skal klager skriftligt indgives til dommerudvalget. Dette afholde uden tvivl mange  idet de selv sammen dommere som behandler klagen, skal dømme den forurettede næste gang han stille på prøve.   Mit forslag er at der nedsættes et klagenævn/udvalg som modtager og behandler alle de klager der modtages i klubben.  Nævnet kunne bestå af to dommere,  samt  to repræsentanter fra regioner/racer/bestyrelsen samt 4 medlemmer af klubben.   Disse kunne således gennemse og behandle de indkomne klager samt indstille til bestyrelsen og udvalget om deres beslutning.   

Følgende hunde gik videre til søndagens semifinaler.:

Miko, Tommy Langelund
Stenhøjgårds Ascott,  Peter Thygesen
Inderøens Minni,  Lasse Mortensen
Dark Moor´s Ronja,  Freddy Sørensen
DKBRCH Lærkereden´s  Balder,  Kristian Olesen
Sparkfield Hoofer,  Steen Bisgaard
Nøhrena´s  C Sidney,  Flemming N Christensen
Michnos Dronning Kathrine,  Peter Abel
Cynhinfa Firecrest,  Tanja Thorsen
Felix,  Torben Møller Nielsen
Batmoor´s Gentle Gorge Will, Johannes Raaballe
Lochiness Green Chive,  Keld Jørgensen
DKBRCH FIBRCH Jiggers Tarka Lovely Alma,  Hans Jørgen Bilstrup
Brindlebay Quaker,  Jan GregorSøndagen indeholdte to semifinaler og en finale.

Dansk Retriever Mester 2011 blev.:

RM-2011           Batmoor´s Gentle Gorge Will
2 vinder             Michnos Dronning Kathrine
3 vinder             Miko
4 vinder            
Stenhøjgårds AscottVi ønsker jer alle et kæmpe tillykke, godt gået - tak for kampen til alle deltagere, det var hyggeligt at være sammen med jer ude i terrænet.  Vi ses derude.

Kommentarer