DRK strategimøde lægge op til personforfølgelse!! - Er det DRK´s nye Strategi ?

Når DRK ikke lægger tilgængelige referater fra deres møder på hjemmesiden i DRK - (sidste ref. er fra april 2010 !!) så må vi medlemmer tage regionernes hjemmeside for pålydende også i DRK holdninger til fremtiden. Som man kan læse på DRK midtjyllands hjemmeside skal der nu ske en udelukkelse og forfølgelse af medlemmer som driver en lovlig virksomhed som hundetræner, klubbens formands leder i april gav udtryk for at man som privattræner skulle yde en "særlig" indsats for klubben......men åbenbart har den holdning ændret sig siden strategimødet............der er jo ikke kommet et referat fra mødet. Det man som medlem kan forholde sig til er dog hvad man kan læse fra DRK midtjyllands årlige trænermøde 2010.

Tankevækkende at man gerne må få hjælp af en privattræner når klubbens dygtige instruktører giver op, ellers IKKE !!

Dette læsning er ufatteligt ugennemtænkt, spændende at hører hvad DRK´s  ledelse melder ud til genneralforsamlngen - for inden da kommer der formentlig intet  nyt fra klubbens ledelese.

Jeg refferer her fra mødet.


"Niels Grønbæk spurgte, hvordan man i regionen ser på privattræning og tillidshverv i regionen. Egon Andersen oplyste, at emnet har været oppe og vende på DRKs strategidag. Man kan ikke forbyde folk at træne andre folks hunde, men det vil blive opfattet som direkte konkurrence til DRKs aktiviteter. Man kan ikke ekskludere folk, der fungerer som trænere udenfor DRK-regi, men man kan beslutte ikke at give dem adgang til DRKs kunder. DRKs bestyrelse arbejder videre med problematikken. Her i regionen har ledelsen besluttet, at privattrænere ikke kan bruges indenfor regionens arbejde – det være sig som trænere, prøveledere, dommere etc. Hvis DRK vedtager overordnede regler, vil regionen følge disse.

Hans Hansen oplyste, at han er træner i jagtforeningsregi og spurgte, om det så udelukker ham fra at være træner eller andet i regionen. Egon Andersen svarede, at det kun er i de tilfælde, hvor en eventuel betaling går direkte i trænerens lomme, at forbuddet gælder.

Martin Degn oplyste, at han på et tidspunkt havde en kursist med et problem, han som træner ikke kunne hjælpe med. Han sendte ham derfor videre til en privat træner, som han vidste, kunne hjælpe. Dette var positivt for kursisten. Tingene er ikke sorte og hvide, og man kan risikere at miste mange frivillige, hvis ledelsen fortsætter med den kontante holdning til tingene. Egon Andersen var klar over dette. Han understregede, at det ikke er noget problem, hvis én kursist får hjælp af en privattræner. Hvis der derimod er tale om, at privattræneren ”tager” 20 kursister, som ellers ville have trænet i regionen, så mister regionen de penge, og det er ikke i orden. Egon Andersen oplyste, at ikke alle i ledelsen er enig i beslutningen om at boycutte privattrænere.

Helle Døj fandt, at der er en bekymrende tendens til, at hvis træningen i DRK ikke er, som man gerne vil have, så kan man komme til privattræning og fortælle, hvor forfærdeligt der er i DRK. Regionen bør finde ud af, hvad man kan gøre for at dygtiggøre og efteruddanne trænerne. Desværre har det dog har det vist sig, at når der så bliver lavet sådanne tiltag, så møder folk enten ikke op eller er ikke modtagelige for fornyelse. Man er oppe imod, at man kan få en karriere som instruktør via alle mulige kurser, og folk ser i fjernsynet, at alle problemer kan løses på ingen tid og med en lille indsats. DRK skal til at tænke på, hvordan man bedst kan sælge sig selv. Desuden skal man være bedre til at sparre med hinanden – både internt i DRK og eksternt.

Lis Kudsk mente, at man skulle undersøge, hvorfor nogle af DRKs instruktører vælger DRK fra.

Rie Jøhnke mente, at det skyldes ”hundepolitik”.


Jeg vil da håbe at DRK´s  bestyrelse tager afstand for den måde som denne region forfølger deres medlemmer på, det er svært at se meningen - og svært at forstå hvorledes dette kan være i overenstemmelse med DRK ledelses indput til hvorledes privattræning skal forvaltes af DRK og dens regioner.

Som det jo åbenlyst kan læses er det jo i bund og grund økonomi for regionerne det handler om, mange af de privattrænerer som jeg har kendskab til, har alle forsøgt at lave an aftale med deres regioner om en aftale som ville give både regionerne og deres privattrænerer en økonomisk gevinst, desværre har ingen regioner taget dette tilbud alvorligt.....og i stedet komme så denne personforfølgelse af nogle udvalgte medlemmer.

Mit håb er at klubbens ledelse istedet fravælger alle de personer som er rundt i landet og som i stedet for en konstruktiv dialog vælger af forfølge og udstille andre medlemsgrupper i DRK.

Det er på høje tid at DRK tager ledelses hatten på og får DRK på rette spor !!!  vi har ikke brug for en gentagelse af de meget triste år i midten af halvfemserne !!!

Kommentarer

 1. Hej alle

  Denne hekse jagt er bare så skræmmende ! Men det er jo præcis sådan at folk reagerer hvis de bliver viftet om næsen med en dollar seddel - så kan de skifte menning på stedet.
  HVORFOR er der ingen der ser det fra hundene's side? HVORFOR tror alle at træning er den eneste indtægtskilde hos regionener ?

  Der kan tjenes penge på meget andet men det kræver at "nogen" begynder at tænke !

  Men smålige det kan de være - for hvor er det forfærdeligt hvis nogen tjener penge og det oveni købet går dem godt.

  Hilsen
  Pernille Lillevang
  Privat træner :-)

  SvarSlet
 2. Tak for dit indput Pernille, desværre må vi bare se i øjnene at klubbens ledelse vender det blinde øje til, hvem husker ikke den leder sidste forår som i skarpe vendinger bad folk der afholdte privat træning yde en ekstra stor indsats for fælleskabet.....de selv sammen mennesker ser et halvt år senere til at nogle regioner gør præsist det modsatte, ja i ref. fra region Mdtsjællands årsmøde står der ligefrem at regioner og bestyrelse IKKE ACCEPTERE det, men læs lige hele teksten

  "Privat træning er dræbende for klubben, fordi vi mister indtægter ved det. Det er vores hovedindtægtskilde. Så holdningen er både i bestyrelsen og i regionen, at det ikke er accepteret. Vi ønsker ikke, at de private trænere tager vores kursister. Vi kan evt. benytte dem til at træne vores trænere"

  Ja moral er godt, dobbelt moral åbenbart dobbelt så godt !

  Det glædelige i den sag er vel at der rent faktisk er tillidsfolk i vores klub som ikke ser tingene med de berømte nej briller på, læs lige her en dommers beskrivelse fra det sammen årsmøde

  "I gamle dage havde man brugsprøvetræning, overgangstræning og markprøvetræning. I dag er det delt meget mere op. Mener at man godt kan dele det op i Begynder, Åben og Vinder klasse træning, men stille nogle krav som skal være opfyldt for at deltage.
  Private trænere er meget dygtige til at markedsføre sig selv, de er på prøver og fører sig flot frem med knald gode hunde. I regionen skal vi købe nogle trænerkurser. Invitere nogle af dem og lade dem give nogle input. Vi skal passe på, ikke at lade trænerne hænge på samme niveau, men give dem noget mere. Man kunne få kvalificerede undervisere til at køre rundt mellem forskellige træningspladser og uddanne trænerne længere ud i rækkerne, så de kan køre flere og højere klasser og hamle op med de private. Vi skal ”Gå til den”

  Ja nu ser jeg bare frem til generalforsamlingen hvor klubbens ledelse jo ikke kan slippe for at tale om disse og mange andre kæmpe problemer og svigt i vores klub hen over 2010

  Håber der kommer rigtigt mange !!!

  SvarSlet

Send en kommentar