Deltagelse i seminar vedr. træningens fremtid.

Brev sendt til DRK´s  formand 17 juni 2010.
Man kan jo læse at der er indkaldt til seminar i september i RKU med 2 repræsentanter fra alle regioner, det er jo sikkert et fint initiativ som bestyrelsen har sat i søen. Der er brug for at styrke de muligheder som klubbens medlemmer har for at kunne deltage i træning o.s.v.


Det er jo heller ikke hemmeligt at der tidligere har været afholdt lign. drøftelser og at klubbens ledelse har indgået aftalen om at der er brug for både private og klubtrænere i DRK, så det kan jo næppe være afskaffelse af privattræning og diverse sanktioner mod dem der udfører deres træning i en lovlig privat virksomhed.
I DRK offentliggjorte regelsæt for privattræning er flg. Konklusion

”det er i alles interesse-også DRK´s – at så mange retrievere som muligt trænes og aktiveres på en positiv måde. Konsultationer hos dygtige professionelle trænere kan give såvel hunde som ejere et positivt udbytte. Den kommercielle træning bør derfor kunne ske i harmoni og forståelse med klubbens tilbud på lokalt plan og meget gerne være et supplement som sikrer, at så mange hunde som muligt trænes”

Derfor kan jeg forestillende mig at det må være en anden side af emnet vedr. klubbens træning der skal diskuteres på dette seminar. Det er for mig klart at regioner og RKU skal deltage i dette seminar – men jeg er også sikker på at det ville være på sin plads at inviterer deltagere som repræsenterede de private kommercielle trænere samt klubbens egne trænere, så længe RKU og regionerne sætter en ny dagsorden for alle deres trænere – må det vel være på sin plads er der er trænere med fra alle regioner. Derfor vil jeg gerne opfordre DRK´s bestyrelse til at invitere kommercielle såvel som klubbens trænere med til dette seminar.

Det ville kunne give deltagerne på seminaret en forståelse og respekt for det arbejde vi hver især yder for DRK´s medlemmer og derfor være en samlende faktor for vores klub.

Jeg håber det er muligt for DRK at imødekommer denne opfordring ! Hvis ikke så ville en invitation til en drøftelse af de problemstillinger der måtte være ifm. kommerciel træning i DRK med bestyrelsen også være en mulighed.

Med håb om en positiv respons


Lars Mejlby.

Kommentarer