Kommentar til "Svar fra klubbens Formand Hr. Flemming Nøhr (Hr. FLN) på mit læserbrev i Retrieveren 5/2010"

I guder hvor det er op ad bakke i denne klub DRK, nu med et arrogant svar fra (Hr. FLN) – Når man starter sit svar med at slå fast at vi skal tale ordentligt til hinanden, og selv starte i en nedladende tone, så er det altså mere end man skal finde sig i fra den formand, han burde vist pakke sammen og sætte sig over i bunken af fyrede tillidsfolk.
Hvad poker tænker denne mand på ? - er det den måde man skal behandles på når man skriver et sobert indlæg i klubbens blad ? - at vi åbenbart skal tales ned til i den tone (Hr. Lars Mejlby skriver du, til trods for vi kender hinanden og jeg ikke bruger den tiltaleform i mit brev) …... men det er åbenbart de nykker man kan få som formand, hvor herre bevares.

På afstemningen på denne side er 42 % af dem der har stemt IKKE tilfredse med formanden leder i april nr. af Retrieveren, hvis jeg var formand......ville jeg godt nok ikke være stolt. Men tværtimod arbejde mig ud af krisen i en fart.
Til trods for den nedladende tone, er der jo ikke svar på de spørgsmål der bliver stillet i mit læserbrev, så en slags politikker er (Hr. FLN) da blevet, behændigt uden om de kritiske spørgsmål, så nu kender vi da en dygtig side af ham.

I mit læserbrev stilles spørgsmålet til (Hr. FLN) om hvor meget OS privattrænere skal yde ekstra for klubben, meget mærkeligt undgår (Hr. FLN) at svare på det spørgsmål. For svaret er jo at,  ingen uanset deres levevej skal yde særligt i forhold til DRK, men (Hr. FLN) skulle jo nødigt tabe ansigt ved at skrive det.

I lederen af Retrieveren nr. 4/2010 kunne vi læse at der i dette nye blad Retriever 5/2010 skulle være en artikel vedr. privattræning, har studeret bladet mange gange og finder intet....?????

Ligeledes tages der i (Hr. FLN) svar ikke stilling hvorfor en hel region skal stå uden træning pga. (Hr. FLN) egne holdninger til privattræning, når der nu findes dette dokument fra bestyrelsen som jo forklare og giver privattrænere ret og lov til at være en del af DRK´s træningstilbud, i øvrigt skal jeg da i den anledning undskylde over for (Hr. FLN) at jeg ikke var opmærksom på dette var publiceret.

Denne publicering sætter da kun yderlige spørgsmål ved (Hr. FLN) kritiske holdning over for privattræning, ja faktisk er halvdelen af (Hr. FLN) leder jo unødvendig, da dette dokument jo allerede forklare på bedste vis hvorledes DRK skal samarbejde med disse privattrænere.
Man kan jo så bare undre sig over hvorfor (Hr. FLN) alligevel valgte at skrive som han skrev, min holdning er at det er (Hr. FLN) personlige vendetta mod privattræning der afspejles her, vi kan jo læse i dokumentet at det ikke er DRK`s holdning.

Ud fra (Hr. FLN) svar til Carsten & jeg kan vi jo læse af det åbenbart er klubbens trænere der skal stå til regnskab for klubbens økonomi, besynderligt at en så stor klubs økonomi skal hvile på skulderene af de i forvejen hårdt prøvede trænere, hvad med alle de andre medlemmer ??
Nej vi må bede (Hr. FLN) om lige at vågne lidt op fra sin dvale i det mørklagte hus, det er ikke rimeligt at det ansvar også skal placeres på klubbens trænere, ja faktisk er det jo hele esensen af de problemer  vi i DRK nu står over for, VI SKAL DA ALLE BIDRAGE.
Læg dog 200 kr. på kontingentet og lad trænerne være i fred, og giv dem 2000 kr. hver gang de har 6 gange træning, brug dog nogle af de mange milioner kr. som regioner, racer og bestyrelsen allerede har. Det er ikke trænerne der skal hold hjulene i gang, det er (Hr. FLN) og hans bestyrelse.
Tænk at voksne mennesker kan syntes det er OK at lægge klubbens økonomi på klubbens trænere, en meget sørgelig fraværende måde at tænke på, eller måske nærmere manglende måde at tænke på !!

I stedet burde bestyrelsen leve op til indholdet i det dokument som de selv har vedtaget, således kunne man jo bruge alle de indtægter man fik på trænings tilbuddene i regionen, på at efteruddanne trænere og assistenter ja ligefrem give dem et ordentlig honorar for deres kæmpe storearbejde de gør for deres region.
På den måde ville regionerne kunne tiltrække kompetente trænere til gavn for regionens hunde. Samtidigt kunne regionerne være et modstykke til de private trænere og kunne hæve niveauet på alle plan.

De trænere der ikke ville være en del af regionernes tilbud kunne så (præsis som der står i det så omtalte dokument) lave deres egne tilbud – og på den måde være et modspil til regionernes tilbud. Konkurrence har altid været en faktor til at højne standarden – og ville også være det i ovennævnte tilfælde.
Prøv at tænke på hundene og deres ejere – de søger efter gode træningstilbud, præsis som DRK og privattrænerne kan tilbyde det, lad dog ikke jeres egne personlige vendettaer ødelægge dette, tænk nu positivt og konstruktivt så DRK bliver det bedste sted at være.

At bestyrelsen i deres forsøg på at sætte standart for fremtidens træninger, med repræsentanter fra regioner, racer og udvalg TOTALT overser at de ikke har klubbens trænere med i denne dialog,dette forklare måske deres manglende forståelse for klubbens situation. Må bede om at bestyrelsen får iværksat en dialog med de mennesker det hele handler om nemlig klubbens trænere og i stedet lade racer og regioner venter til i kender trænernes holdninger og ønsker. Dette skulle da nødigt blive endnu et vågeskud fra bestyrelsen.

Jeg føler i den grad at (Hr. FLN) skærper konflikten mod min person, efter hans nedladende svar på mit læserbrev. Jeg skriver om hvorvidt mine 3 gange hjælper på dette års prøver, samt om hvad jeg har gjort for klubben gennem de sidste mange år, dette til trods vælger (Hr. FLN) ikke at sige at det ikke var mig han havde i sine tanker da han skrev i lederen (at privattrænere skulle yde rigeligt) næ.... i stedet skrive han at uanset hvad man beskæftiger sig med ser han gerne at man gav en hånd med !!!! - ja det vi så blot kan konstanter er jo at 3 gange hjælper på første halvår ikke er nok til (Hr. FLN). Meget Skræmmende !!! 

Det næste jeg vel skal høre er at jeg ikke har skaffet nogle A-prøver !!!! vil blot lige ridse op at jeg allerede har skaffet en walkup prøve, men da ingen fra det udvalg jeg kontaktede ville svare på om de var interesseret i denne prøve, og jeg derfor ikke kunne give skytten et svar, så blev skytten på godset nød til at give den videre til Retrieverens Jagthundeklub, ærgeligt.....og ikke særlig motiverende for at hjælpe i fremtiden !

Kære (Hr. FLN) måske du tror og håber at jeg som mange andre vil vende DRK ryggen og søge med strømmen til Jagtretriever klubben, heller ikke der får du ret, jeg bliver og kæmper for at rede vores klub ud af den værste krise nogensinde, og husk der snart er valg til bestyrelsen........

Jeg har ikke tænkt mig at skrive flere læserbrev, med den arrogante attitude som (Hr. FLN) lægger for døren i hans svar. Blot konstanter at i denne valgperiode er det TOTALT håbløst at få en dialog i gang, der er nogle slags mennesker, man bare ikke kan nå og åbenbart er det sådan i dette tilfælde.
Fremtiden bliver blot at passe sig selv,  træne vores egne hunde, fremme væksten i mit lille firma og på den måde hjælpe lidt flere af (Hr. FLN) medlemmer til at få noget kvalificeret træning på flere forskellige niveauer.
Måske hjælpe på en prøve om året, hvorefter jeg har ydet mere ind de fleste i DRK. Om (Hr. FLN) syntes det er for meget eller for lidt er herefter ligegyldigt.


God Sommer

Kommentarer