Forslag til DRK´s Bestyrelse

Det har været to meget spændende dage siden jeg læste DRK´s formands leder i ”Retrieveren” - der har været travlhed i telefonen og nærmest overbelastning i mail boksen. Der er rigtigt mange af klubbens medlemmer som allerede har læst mit blog, og derefter har ringet eller skrevet og tilkendegivet at de præsis som jeg selv, er blevet utrolig stødt over den måde en formand taler til klubbens medlemmer. Ligeledes at formanden sætter en masse utrolig aktive menneskers laden og gøren på et bræt for åbenbart at kunne kæmpe sin egen personlige kamp mod en gruppe medlemmer og deres private virksomheder på vegne af DRK.

Nu er jeg faktisk sikker på af DRK´s formand har forstået dette budskab. Derfor lad os frem ad´, der er i vores klub nogle regioner som har et særdeles velfungerende og stort udbud af træning, der er der ingen krise. Andre steder er der få eller ingen trænings tilbud, det er disse steder at vores klub skal gøren en forskel.

Vi kan formentlig alle være enige om at hvis der ikke er træning, ja så er der heller ingen regioner, træningen er livsnerven i den måde vi får nye medlemmer. Hvis der ingen træning er er der jo heller ingen opdrættere der henviser til DRK eller dennes regioner og på den måde mister vi medlemmer til andre klubber omkring os. Samtidigt med manglende træningstilbud kommer klubberne efterhånden til at miste trænings arealer, prøver terræner til både A & B prøver – ja man kan faktisk påstå at det bider sig selv i halen !!

I Danmark er det en sikret ved lov at man kan drive sin virksomhed, stor som lille, derfor er det faktisk et rigtigt godt dokument som den tidligere bestyrelse har udarbejdet, dette dokument er kommet til verden ved at den daværende bestyrelse har gjort et stort arbejde med at grave i dybden hos de mennesker som er eksperter i den slags lovstof, dette betyder så at det faktisk er et dokument som er godt funderet i den måde vi som samfund fungere. Så derfor vil jeg bede den siddede bestyrelse om at overveje hvor god en ide´ det egentligt er at sætte dette dokument på stand-by ??

Hvis vi som en velfungerende hundeklub skal kunne tilbyde alle træningstilbud, så er der ingen smutveje uden om at lave en form for privattræning. I de sidste år har der været regioner som næsten intet har kunne tilbyde – og i andre tilfælde har kursisterne hurtigt gennemskuet deres træners formåen og derfor fravalgt disse træninger.

Da vi jo har fokus på vores medlemmer og deres hunde, samt de muligheder de har for træning må, derfor må vi som klub bestemme os for om det er OK der er træningsfrie regioner som er på Stand-by – eller om ikke vi skal åbne op for de personer som rent faktisk vil det bedste for DRK´s medlemmer, nemlig at tilbyde dem kvalificeret træning ?

Jeg har ufattelig svært ved at forstå hvorfor en bestyrelse for en hundeklub vil udelukke deres egne "kunder"  (medlemmer) fra at ha nogle træningstilbud som er målrettet mod de enkelte kursisters kunnen.

Skal vi ikke lige en gang mere ridse proportionerne op for hvorledes privattræning kunne se ud.

Mulighed 1.
Private trænere betaler en fast pris til deres region for at afholde træning, til gengæld for trænerne en reklameplads på regionen hjemmeside for det pågældende kursus, når kursuset er startet eller overtegnet forsvinder reklamen igen fra regionens hjemmeside. Skal denne træner starte et nyt kursus skal vedkommende igen betale for en ny reklame. Hvilken priser de enkelte regioner vil ha for annoncepladsen vil jeg i princippet ikke blande mig i. Men et forslag kunne vel være 800 kr. for et kursusforløb på seks gange.

Mulighed 2
De enkelte regioner aftale med de trænere der er interesseret og kvalificeret at de betaler feks. 2000 om året for at ha en trænerlicens, herefter er det op til de enkelte trænere selv at skaffe deres kunder og regionen kunne fortsætte deres normale træninger uden at skulle tænke på mere.

I begge ovennævnte eksempler er det jo de enkelte trænere der skal arrangere terræner, træningspladser, vildt, forsikring o.s.v. De enkelte trænere har jo således intet ansvar over for DRK mht. regnskab, moms o.s.v.

Mulighed 3
Denne form, er præsis den vi ser i dag. De enkelte trænere stryger selv hele fortjenesten for næsen af de enkelte regioner, som forretningsmand er det jo super fint. Men de privattrænere jeg har talt, er alle enige om at det er en god ide´ at vi for en god aftale med DRK & alle dens regioner.
Dette er egenlig ment som en håndsrækning til DRK, idet der formentlig ikke er mange andre små virksomheder der vil aflever deres surt tjente penge direkte i en klubkasse.....men for den gode sags tjeneste er mange parate til det !!!

DRK´s Bestyrelse bedes veligst overveje koncekvenserne af hendholdsvis "lederen i retrieveren" & disse velmente forslag, det kan være vores klubs fremtid der er på spil !!!!

Derfor er det mit håb at DRK´s formand vil udstede en undskyldning til alle de mennesker der føler sig svigtet og udstillet i hans leder.  Herfra håber jeg blot at alle læsere på dette blog vil hjælpe med at fremføre disse synspunkter og at vi for en lidt støre forståelse de steder beslutningerne skal tages.

DRK er en klub som ikke kan undvære at der findes privattrænere, vi har brug for medlemmer der er aktive i klubmiljøet og som samtidigt vil lære fra sig.  Uden disse ildsjæle mister DRK deres høje hundestatus i hele hundemiljøet.

Kommentarer