Det sidste fra mig i denne sag om Kaj Jørgensen & DRK´s bestyrelse

Jeg syntes at denne skandale i vores engang så velfungerende klub skal ha en ende, jeg har ikke tænkt mig at fortsætte debatten på denne blog, ej heller på andre plan, at fortsætte med mudderkastningen fører jo ikke til noget.
Det ligger mig på sinde at gøre alle som har søgt ind på min hjemmeside opmærksomme på , at de jo ikke har været tvunget til at læse hvad jeg skriver på min blog, og at de ikke via link eller lign. er blevet ført derind fra klubbens hjemmeside, så skulle det vist være slået fast.

Jeg tænke ofte på hvordan Per E. Christiansen kunne svine Keld Jørgensen til i vores medlemsblad, faktisk beskylde ham for at tage af kassen o.s.v. dette var ligeledes to af klubbens tillidspersoner, klubbens formand og interne revisor, dette førte ikke til repressalier til Per E. Christiansen, men det må jo bare være mig der ikke forstår hvordan der er forskel !!!!

Som jeg tidligere har nævnt spurgte jeg Keld Jørgensen & Flemming Nøhr om jeg når de nu engang havde fyret mig, kunne skrive min version af historien på mit blog. De to bestyrelsesmedlemmer svar var ikke til at tage fejl af, selvfølgelig kunne jeg det, det var en anden situation når jeg ikke var tillidsperson i DRK mere. Derfor er det med accept fra formand & næstformand jeg har skrevet min version.

Jeg glæder mig til fremover at være bruger af klubben, og håber fremadrettet at klubben for bedre uddannede dommere, at de tiltag vi satte i gang i Markprøveudvalget vil blive forbedret og videreført.

Jeg vil endnu en gang takke for den kæmpe store opbakning jeg har fået fra hele landet samt de andre Nordiske land. Denne opbakning tager jeg som et tegn på at den kritik jeg har rejst ikke har været forkert, men at tidspunktet til at gøre noget ved det åbenbart ikke har været det rigtige.Vi ses derudeLars Mejlby

Kommentarer